Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan :

Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,

Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi,

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.